CNDMM #6

CNDMM #6

‪DJ:‬
‪Keita Sekihara‬
‪Ryo Shimura‬
‪Okura Tsubasa‬
‪Kota Watanabe‬
‪Kan Igo‬
‪Yusuke Takamoto‬

open/start 18:30-
charge 1,500yen/with 1drink